Loading...
 

UserPageandersb

For more information
Image


Hej!
Jag heter Anders Berggren lol och är konsult
i distansutbildning. Jag gillar innovativa
webbapplikationer i öppen källkod.
My name is Anders Berggren and I am a consultant
in Distance Education. I like innovative web applications
in Open Source.


Page last modified on Wednesday 01 February 2006 10:07:18 GMT-0000