Loading...
 

UserPagegrandysk

Witam Wszystkich

Nie jestem geniuszem j?zykowym, ale chcia?bym pomóc w miar? swoich mozliwo?ci i umiej?tno?ci w kompletnym przet?umaczeniu tikiwiki na j?zyk polski

Krzysztof


Page last modified on Sunday 26 September 2004 19:36:11 GMT-0000